Kefillikte Eş Rızası Kalktı mı ? Eşler Birbirine Kefil Olabilir mi ?

Kefillikte Eş Rızası Kalktı mı ? Eşler Birbirine Kefil Olabilir mi ?

Ülkemizde 1 Temmuz 2012 yılında yeni çıkan bildiriye göre, alınan bir borcun kefilliği kabul görülmesi için eş rızasının olması zorunluluktur maddesi getirilmiştir. Yani bundan sonra eşinin rızası olmadan atılan kefillik imzaları yok sayılacaktır. Ve yasal dayanağının olması için kefilliklerde eş rıza olması gerekmektedir. Çıkan bu yasa sayesinde, hatır kırmamak için ve yüzü tutmayan kefiller için destek niteliğinde taşımaktadır.

6298 sayılı Türk Borçları Kanununun 584. Maddesi gereğince yasal bir boşanma olmayan ve boşanma davaları devam eden çiftler içinde, kredi alınırken eş rızasının alınması yasal bir zorunluluktur.  Aynı zamanda yasal olarak ayrı yaşama hakları olmadığı sürece de, eş rızası olmadan kefilliğin kabul olması mümkün değildir.

Kefillikte Eş Rızası Kalktı mı ? Eşler Birbirine Kefil Olabilir mi ?

Kefillikte Eş Rızası Kalktı mı ? Eşler Birbirine Kefil Olabilir mi ?

Böylelikle kefillik adına kira kontratlarına, senetlere ve banka kredi sözleşmeleri gibi sözleşmelere, eş rızası olmadan geçersiz sayılmaktadır.  Borç Kanunun çıkardığı bu yasa ile aile birliğini koruma altına almayı hedeflemiştir. Anacak eşlerin bireysel borçlanmasında bu yasa devreden çıkmaktadır yani eş rızası o zaman da aranmamaktadır. Kısaca bu yasa sayesinde, eşişinden habersiz kefil olan ve bu kefillikten dolayı ailenin huzurunu ve geleceğini tehdit altına alacak bir yükümlülüğün altına girmesini engelleyerek, aile birliğini sağlamak amaçlanmıştır.

11.04.2013 yılında eş rızası yasasına yeni bir madden yüklemek zorunda kalınmıştır. Nedeni ise işletmelere, şirketlere verilen kefaletlere ve destek kredileri için sorunların çıkmasından dolayıdır. Bu yeni düzenlemeye göre ’’Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi ve ya ticaret şirketlerinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme ve ya şirketlerle ilgili olarak verilen kefaletlerin, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olup ve mesleki faaliyetlerle ilgili olarak verilen kefaletler ve 27.12.2006 tarihli 5570 sayılı Kanun Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler için eş rızası aranmaz’’ ek fıkrası eklenmiştir.

Yapılan Yorumlar ( 0 )

Henüm Yorum Yapılmamış